Het weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

13,9°C 14,5°C Wind from SWSW@44,6 km/h - 1019,7hPa -1,6hPa 1,0ft 9km

13,3°C 13,7°C Wind from WW@25,9 km/h - 1021,1hPa -1,4hPa 1,6ft 4km

13,7°C 13,3°C Wind from WSWWSW@22,3 km/h - 1022,3hPa -0,9hPa 3,0ft 0km

14,3°C - Wind from NNWNNW@27,7 km/h - 1015,3hPa +2,4hPa - 20km

12,1°C - Wind from WNWWNW@24,1 km/h - 1011,3hPa +0,1hPa - 9km

14,5°C - Wind from SWSW@37,1 km/h - 1017,1hPa -0,6hPa 3,3ft 4km

17,7°C - Wind from WNWWNW@27,7 km/h - 1017,0hPa +0,0hPa 2,6ft 50km

14,9°C - Wind from NWNW@20,5 km/h - 1012,6hPa +0,7hPa 4,6ft 20km

10,5°C - Wind from WNWWNW@22,3 km/h - -hPa - 5,9ft -

11,1°C - Wind from WNWWNW@22,3 km/h - 1011,3hPa +0,2hPa 6,2ft 20km

-°C - Wind from WW@22,3 km/h - 1011,6hPa +0,3hPa - 20km

15,0°C 15,6°C Wind from NWNW@24,1 km/h - 1022,9hPa +0,2hPa 5,2ft -

10,4°C - Wind from WNWWNW@22,3 km/h - 1014,8hPa +1,2hPa - -

10,1°C 10,7°C Wind from WW@20,5 km/h - 1012,9hPa - 6,6ft -

12,7°C 14,0°C Wind from NNWNNW@24,1 km/h - 1028,6hPa +1,3hPa 8,9ft -

10,0°C 11,1°C Wind from WNWWNW@25,9 km/h - 1016,2hPa +2,2hPa 6,6ft -

Sandettie Lightship at 18:00: Air:. 13,9°C, Water: 14,5°C, Wind: SW@44,6km/h, Baro: 1019,7hPa (-1,6), Waves: 1,0ft Greenwich Lightship at 18:00: Air:. 13,3°C, Water: 13,7°C, Wind: W@25,9km/h, Baro: 1021,1hPa (-1,4), Waves: 1,6ft Channel Lightship at 18:00: Air:. 13,7°C, Water: 13,3°C, Wind: WSW@22,3km/h, Baro: 1022,3hPa (-0,9), Waves: 3,0ft Anasuria AWS at 18:00: Air:. 14,3°C, Wind: NNW@27,7km/h, Baro: 1015,3hPa (+2,4), No recent reports. No recent reports. Brent No recent reports. North Sea at 18:00: Air:. 14,5°C, Wind: SW@37,1km/h, Baro: 1017,1hPa (-0,6), Waves: 3,3ft Clipper AWS at 18:00: Air:. 17,7°C, Wind: WNW@27,7km/h, Baro: 1017,0hPa (+0,0), Waves: 2,6ft Beryl A AWS at 18:00: Air:. 14,9°C, Wind: NW@20,5km/h, Baro: 1012,6hPa (+0,7), Waves: 4,6ft Brent No recent reports. North Sea at 18:00: Air:. 11,1°C, Wind: WNW@22,3km/h, Baro: 1011,3hPa (+0,2), Waves: 6,2ft North Sea at 18:00: Wind: W@22,3km/h, Baro: 1011,6hPa (+0,3), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 18:00: Air:. 15,0°C, Water: 15,6°C, Wind: NW@24,1km/h, Baro: 1022,9hPa (+0,2), Waves: 5,2ft North Sea at 18:00: Air:. 10,4°C, Wind: WNW@22,3km/h, Baro: 1014,8hPa (+1,2), No recent reports. K7 Buoy at 18:00: Air:. 10,1°C, Water: 10,7°C, Wind: W@20,5km/h, Baro: 1012,9hPa, Waves: 6,6ft No recent reports. K2 Buoy at 18:00: Air:. 12,7°C, Water: 14,0°C, Wind: NNW@24,1km/h, Baro: 1028,6hPa (+1,3), Waves: 8,9ft No recent reports. K5 Buoy at 18:00: Air:. 10,0°C, Water: 11,1°C, Wind: WNW@25,9km/h, Baro: 1016,2hPa (+2,2), Waves: 6,6ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 18:00 13,9 14,5 SW Wind from SW 44,6 1019,7 -1,6 1,0 9
62305 Greenwich Lightship 18:00 13,3 13,7 W Wind from W 25,9 1021,1 -1,4 1,6 4
62103 Channel Lightship 18:00 13,7 13,3 WSW Wind from WSW 22,3 1022,3 -0,9 3,0 0
62164 Anasuria AWS 18:00 14,3 - NNW Wind from NNW 27,7 1015,3 +2,4 - 20
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 18:00 12,1 - WNW Wind from WNW 24,1 1011,3 +0,1 - 9
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 18:00 14,5 - SW Wind from SW 37,1 1017,1 -0,6 3,3 4
62144 Clipper AWS 18:00 17,7 - WNW Wind from WNW 27,7 1017,0 +0,0 2,6 50
63110 Beryl A AWS 18:00 14,9 - NW Wind from NW 20,5 1012,6 +0,7 4,6 20
63113 Brent "A" AWS 18:00 10,5 - WNW Wind from WNW 22,3 - - 5,9 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 18:00 11,1 - WNW Wind from WNW 22,3 1011,3 +0,2 6,2 20
63117 North Sea 18:00 - - W Wind from W 22,3 1011,6 +0,3 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 18:00 15,0 15,6 NW Wind from NW 24,1 1022,9 +0,2 5,2 -
62114 North Sea 18:00 10,4 - WNW Wind from WNW 22,3 1014,8 +1,2 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 18:00 10,1 10,7 W Wind from W 20,5 1012,9 - 6,6 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 18:00 12,7 14,0 NNW Wind from NNW 24,1 1028,6 +1,3 8,9 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 18:00 10,0 11,1 WNW Wind from WNW 25,9 1016,2 +2,2 6,6 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

European Weather Network

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
consoleWD

Weercomputer
RaspberryPI

Webleverancier
Deziweb

Davis VP2

consoleWD

RaspberryPI

Deziweb