Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website
Check our progress frequently. Prüfen Sie unsere Fortschritte regelmäßig. Consultez notre progression fréquemment. Komt u straks nog eens terug

Extreme hitte van: 23-07-2019 08:00 tot: 25-07-2019 08:00 waarschuwing voor: Extreme hitte niveau: Oranje info button
Aanhoudende hitte, maximumtemperaturen vandaag 30-34°C, woensdag en donderdag 32-38°C.Minimumtemperaturen rond 20°C.Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd.Bij lange blootstelling kans op onderkoeling en op koudeletsel.Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving zoals daklozen, kinderen, ouderen en chronisch zieken.Draag goede, gelaagde kleding.

Username

Password